Lời Nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN CHUNGCHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B 

  1.  LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy dọn lòng sẵn sàng chào đón Chúa bằng một tâm hồn tinh tuyền và đời sống thánh thiện. Với quyết tâm và tâm tình chờ mong Chúa đến, cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 

  1. 1. Thánh Gioan Tẩy Giả được sai đến để mời gọi mọi người dọn đường đón Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn là những sứ giả của Chúa Cứu Thế: tận tình chăm sóc đoàn chiên và dẫn đưa nhiều người lầm lạc trở về với Chúa.
  2. 2. Đức Giêsu Kitô là Đấng thanh tẩy lòng người trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang bị mê hoặc bởi học thuyết tương đối và chủ nghĩa hưởng thụ, biết thức tỉnh cùng mở lòng sẵn sàng để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn và hướng dẫn.
  3. 3. Giáo Hội Việt Nam chọn chủ đề mục vụ cho năm 2018 là: “Đồng hành với các gia đình trẻ”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các gia đình công giáo luôn ý thức học hỏi đào sâu tinh thần Phúc Âm, và đem áp dụng vào trong mọi sinh hoạt của đời sống gia đình cũng như xã hội.
  4. 4. “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn tích cực dọn đường cho Chúa đến qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích, và dấn thân sống chứng tá đức ái trong môi trường của mình.

Chủ tế: Lạy Chúa là Mục Tử Nhân Lành, xin thương nhận những ý nguyện của cộng đoàn chúng con, và ban ơn nâng đỡ giúp mỗi người chúng con sống thời gian mùa Vọng này như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê