Lời Chúa

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - 25.03.18

 

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, can đảm bước vào cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại. Với tâm tình kính yêu, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin :

  1. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn.Xin Chúa cho các vị Chủ Chăn trong Hội Thánh / luôn biết can đảm đón nhận những khó khăn thử thách / để đem niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.
  2. Khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ phải bái quỳ.Xin Chúa cho các các nhà lãnh đạo quốc gia / biết nhận ra Đức Kitô là Đấng Cứu Độ / là đường / là sự thật / và là sự sống của con người.
  3. “Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa”.Xin Chúa cho những người làm công tác từ thiện / khi nỗ lực phục vụ và thăng tiến phẩm giá con người / biết giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu thương tròn đầy.
  4. “Hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Xin Chúa cho mọi người chúng con / luôn biết đặt trọn niềm tin tưởng / và vững lòng cậy trông vào Chúa / trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Chúa chịu khổ hình thập giá và sống lại để minh chứng tình yêu cứu độ Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết can đảm đón nhận thập giá trong đời sống hằng ngày, hầu đáng hưởng ơn phục sinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê