Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Hình Ảnh

DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ : HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA VÀ TUYÊN KHẤN LẠI 10/05/2020

10/05/2020 - DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ : 16 KHẤN SINH TUYÊN KHẤN LẠI VÀ QUÝ CHỊ EM NHẮC LẠI LỜI ĐÃ KHẤN

 

 

DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ TẠ ƠN THIÊN CHÚA

KẾT THÚC TUẦN TĨNH TÂM NĂM 2020 (ĐỢT 1)

 

16 KHẤN SINH TUYÊN KHẤN LẠI VÀ QUÝ CHỊ EM NHẮC LẠI LỜI ĐÃ KHẤN

DSC_0758.JPG

.

các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-tô sau thời gian Tuyên Khấn lấn đầu, sẽ tuyên khấn lại hằng năm để tiếp tục sống đời sống Thánh Hiến. Các Nữ Tu tuyên 4 Lời Khấn Dòng: Vâng phục - Khiết tịnh – Khó Nghèo – phục vụ vô vị lợi cho người nghèo nhất trong những người nghèo.

Cũng trong dịp tĩnh tâm năm, các chị em đã tuyên khấn trọn đời  sẽ nhắc lại lời khấn, để tiếp tục củng cố đời sống tu trì qua các sứ vụ của mình.

Tin liên quan