Hiệp Thông

NGÀY LỄ GIỖ Tháng 04/2018

NGÀY LỄ GIỖ

Tháng 04/2018

 

Ngày

Tên Thánh

Ông/ Bà Cố Soeur

19/4

Anna

Bà Cố Sr. M. Têrêsa Đỗ Thị Nguyệt

16/4

Maria

Bà Cố Sr. M.Monica Lê Thị Luật

29/4

Phêrô

Ông Cố Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Thảo

30/4

Phêrô – Anna

Ông –Bà Cố Mẹ Bề Trên

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê