Hiệp Thông

Lịch Phụng vụ tháng 8/ 2017

 

THÁNG 08/2017

 

 

  Ý CẦU NGUYỆN:

 

   Cầu cho các nghệ nhân : Xin cho tác phẩm là thành quả của các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta khám phá vẻ đẹp của công trình tạo dựng.

1/8

 

Thứ Ba. Thánh Alphongsô Maria Liguôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.                  Lễ nhớ

 

       {Bổn mạng:  Chị M. Alphongsô Nguyễn Thị Ngọc Diệp

 

*LƯU ÝTừ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá "Portiuncula", với những điều kiện theo thường lệ .

 

2/8

Thứ Tư. Thánh Êusêbiô, giám mục Vercellêsi. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục

 3/8

 

Thứ Năm đầu tháng. 

 

4/8

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục.                                        Lễ nhớ
      {Bổn mạng:     -  Sr.M.Gioan Maria Vianney Phạm Thị Minh Nguyệt

                              -  Sr.M.Gioan Maria Vianney Nguyễn Thị Huế

5/8

Thứ Bảy đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria.

6/8

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN -  CHÚA HIỂN DUNG.                                                              

7/8

 Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 

Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo.Thánh Cajêtanô, linh mục.

8/8

Thứ Ba. Thánh Đaminh, linh mục.                                                                           Lễ nhớ
       {Bổn mạng:   - Sr.M. Đaminh Vũ Thị Thùy Linh

9/8

Thứ Tư.   Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo.

10/8

 

Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.                                        Lễ kính 
            {Bổn mạng: - Sr.M. Laurensô Nguyễn Thị Thơm

11/8

 

Thứ Sáu Thánh Clara, trinh nữ.                                                                                Lễ nhớ
        {Bổn mạng: Sr. M. Clara Vũ Thị Hồng Liên

  

 12/8

Thứ Bảy. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu.

13/8

Thứ Bảy. CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

(Không cử hành lễ Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo).

     ( Bắt đầu tuần tĩnh tâm đợt 3)

   Bắt đầu tuần cửu nhật Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Dòng và CĐ. Mẹ Lên Trời.

14/8

Thứ Hai.  Thánh Maximilianô Maria Kôlbê, linh mục, tử đạo.                              Lễ nhớ
Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.

 

15/8

Thứ Ba. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ).

        {Bổn mạng: - CỘNG ĐOÀN MẸ LÊN TRỜI (Gx. Phước Điền – Tây Ninh)

- Chị  Maria Lê Thị Hiền

- Chị  Maria Phan Thị Đức Hiền

 

 

16/8

Thứ Tư. Thánh Têphanô Hungari. 

17/8

 

Thứ Năm.

 18/8

 

Thứ Sáu.

               

 19/8

Thứ Bảy. Thánh Gioan Êuđê, linh mục.

20/8

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 

(Không cử hành lễ  Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh).
         {Bổn mạng: Sr. M. Bênađô Trần Thị Kính

21/8

Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng.  

           (Tạ ơn Chúa kết thúc tuần tĩnh tâm đợt 3)

            (Kết thúc tuần cửu nhật.)

22/8

Thứ Ba. Đức Maria Nữ Vương.                                                                             Lễ nhớ
         { BỔN MẠNG HỘI DÒNG

*Kỷ niệm ngày Tuyên Khấn của Quý Soeurs lớp: Thiên Ân – Hồng Phúc - Angeli - Fiat

23/8

Thứ Tư. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. 
          {Bổn mạng:  -  Sr. M.Rôsa Lima Hoàng Thị Huyền

                                  - Chị M.Rôsa Lima Nguyễn Thị Hồng Phúc

24/8

Thứ Năm. THÁNH BARTÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỐ.                                             Lễ kính

         

{Bổn mạng: Sr.M. Nathanael  Nguyễn Thị Huyền

 

(Tạ ơn Thiên Chúa – HỒNG ÂN TIÊN KHẤN & VĨNH KHẤN)

25/8

Thứ Sáu. Thánh Luy. Thánh Giuse Calasan, linh mục .

 26/8

Thứ Bảy.

27/8

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

         (Không cử hành lễ Thánh nữ Monica)                                                      
         

          {Bổn mạng:  -  Sr. M. Mônica Lê Thị Luật

                                  -  Sr. M. Mônica Dương Thị Hiền

 

28/8

Thứ Hai.  Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.                                  Lễ nhớ
      

          {Bổn mạng:     - Sr. M. Augustinô Lê Thị Thúy

                                     - Sr. M. Augustinô Nguyễn Thị Huyền

                                     - Sr. M. Augustinô Nguyễn Thị Danh

 

 

29/8

 

Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.                                                    Lễ nhớ

30/8

Thứ Tư.

 

31/8

 

Thứ Năm.

LỜI NGUYỆN TẮT:

                                                    

                                                         Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê