Hiệp Thông

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7/2017

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7/2017

 

Ý CẦU NGUYỆN:

            Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo : Xin cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng thương xót và vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá Tin Mừng của chúng ta.

 

01/7    Thứ Bảy đầu tháng.

              Lễ Giỗ Đức Tổng Giám Mục Phaolô và Đức Cha Louis.

               Xin cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng Giám Mục Phaolô và Đức Cha Louis.

02/7    CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

03/7    Thứ Hai. Thánh Tôma, TÔNG ĐỒ                                                                           Lễ kính

                { Bổn mạng:  

- Cha Tôma – Đặc Trách Tu Sĩ

 • - Sr. M.Tôma Cao Thị Ly                                       

04/7    Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha

05/7    Thứ Tư. Thánh Antôn Maria Giacaria, linh mục.

06/7    Thứ Năm đầu tháng.  Thánh Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo

              { Bổn mạng:

 -  Sr M. Goretty Lưu Thị Bích Chi

 -  Sr M. Goretty Nguyễn Thị Kim Nhung

 -  Sr M. Goretty Nguyễn Thị Hoa

07/7    Thứ Sáu đầu tháng. 

08/7    Thứ Bảy.

09/7    CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

            (Không cử hành lễ Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các bạn, tử đạo)

10/7    Thứ Hai. 

11/7      Thứ Ba. Thánh Bênêđictô , viện phụ.                                                         Lễ nhớ 

             { Bổn mạng:  Sr. M. Bênêđictô Nguyễn Thị Thu Vinh

12/7    Thứ Tư.

13/7    Thứ Năm. Thánh Henricô.

14/7    Thứ Sáu. Thánh Camilô Lenllis, linh mục.             

15/7    Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.                     Lễ nhớ

             { Bổn mạng:  Sr.M. Bônaventura Nguyễn Thị Ngọc Hoa

16/7   CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần III.

                      (Không cử hành lễ Đức Mẹ núi Carmêlô ).

17/7  Thứ Hai.

18/7   Thứ Ba.

19/7   Thứ Tư.

20/7   Thứ Năm. Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo.

21/7   Thứ Sáu. Thánh Lôrensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

22/7   Thứ Bảy. Thánh nữ Maria Madalêna.                                                           Lễ kính

               { Bổn mạng:    -  Sr. M. Madalena Nguyễn Thị Thu Lý

                                        -  Sr. M. Madalena Trần Thị Lan

                                        -  Chị M. Madalena Đặng Thị Tuyết

23/7      CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. 

                     (Không cử hành lễ  Thánh Birgitta, nữ tu ).

               { Bổn mạng:  Sr. M. Birgitta Trần Thị Loan

24/7      Thứ Hai.  Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục. 

25/7      Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.                                                   Lễ kính

              { Bổn mạng:  Sr. M. Giacôbê Ngô Thị Thùy Linh

26/7      Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria.               Lễ nhớ 

  { Bổn Mạng :

 Sr. M. Anna Minh Trung

Sr. M. Anna Minh Thông

Sr. M. Anna Bích Hiệp

Sr. M. Anna Thu Quyên

Sr. M. Anna Hồng Nhung

Sr. M. Anna Vòng

Sr. M. Anna Khai

Sr. M. Anna Nhuận

Sr. M. Anna Xuân Hàn

 • M. Anna Láng
 • M. Anna Xuân
 • M. Anna Lào
 • M. Anna Kính
 • M. Anna Thu Thúy
 • M. Anna Thủy
 • M. Anna Hạnh
 • M. Anna Thể
 • M. Anna P.Thảo
 • M. Anna Loan
 • M. Anna Hiên
 • M. Anna Vy
 • Chị M. Anna Yến
 • Chị Anna Giang
 • Chị Anna Nhi

 

ơ27/7    Thứ Năm.

28/7    Thứ Sáu.

29/7    Thứ Bảy. Thánh nữ Martha.                                                                               Lễ nhớ

          { Bổn mạng:  - Cộng Đoàn Matta – (Gx. Hoàng Mai- Gò Vấp)

                                 - Sr. M. Matta Bùi Thị Tâm

                                - Chị M. Matta Bùi Thị Sen

30/7      CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

             (Không cử hành lễ Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh) .

31/7      Thứ Hai.   Thánh Inhaxiô Lôyôla, linh mục.                                                    Lễ nhớ

          { Bổn mạng:  Sr. M. Inhaxiô Lôyôla Nguyễn Thị Hường

 

         

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê