Danh mục

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG HỘI DÒNG- GHI NHỚ NGÀY TÒA THÁNH BAN SĂC LỆNH THÀNH LẬP HỘI DÒNG(2009-2017)

Sáng 25/3/2017 vừa qua, Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki tô đã long trọng mừng LỄ TRUYỀN TIN, bổn mạng thứ hai của Hội Dòng

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG BỔN MẠNG HỘI DÒNG

GHI NHỚ NGÀY TÒA THÁNH PHÊ CHUẨN HIẾN LUẬT THÀNH LẬP HỘI DÒNG (2009-2017)

Sáng  25/3/2017 vừa qua, Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki tô đã long trọng mừng  LỄ TRUYỀN TIN, bổn mạng thứ hai của Hội Dòng. Đây cũng là một ngày mang dấu ấn thật đặc biệt với Hội Dòng: đó là Ngày làm phép Căn nhà 428 Huỳnh Văn Bánh (25/3/1994),  có sự hiện diện của Mẹ Thánh Teresa và các Srs dòng Mẹ, và cũng ngày này năm 2009, Tòa Thánh ban Sắc Lệnh thành lập Hội Dòng.

 

Thánh lễ do cha Gabriel Trịnh Công Chánh chủ tế , với sự tham dự của các thành viên của hội dòng và đại diện của các cộng đoàn.

 

Trong bài giảng, cha chủ tế Gabriel nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của MẸ  trong văn hóa Á Đông. Từ đó, cha dẫn đến hình ảnh Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của loài người. Khi Đức Maria thưa tiếng "Xin Vâng" thì mẹ Maria được làm Mẹ của Chúa Giê su, cũng là Mẹ Thiên Chúa. Ngườ Do Thái xưa kia liên tưởng Thiên Chúa là một Thiên Chúa đáng sợ, oai nghiêm..., nhưng khi Đức Giê su đến, Ngài rao giảng về một Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và tha thứ. trong dụ ngôn NGƯỜI CHA NHÂN HẬU, khi người con thứ lầm lạc, người cha đã không hề bỏ mặc mà vẫn luôn ngóng chờ người con trở về. Khi con ông hối cải, ông liền mở tiệc ăn mừng và phục hội quyền làm con. Và như vậy, Chúa Giê su cũng chính là hình ảnh cụ thể nhất của Chúa Cha. khi bị treo trên thập giá, Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta biết về tình yêu của Thiên Chúa.. Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu Nhập Thể mà biến cố Truyền Tin hôm nay đã thể hiện điều đó. Nếu Thiên Chúa không ban chho chúng ta Đức Tin, có lẽ chúng ta cũng chẳng thể nào tin được và hiểu được màu nhiệm này. Đó bắt nguồn từ tiếng XIN VÂNG của Đức Mẹ. Đức Maria là gạch nối , là máng chuyển thông ơn cứu độ cho chúng ta.

 

Sau Thánh lễ, cha Gabriel và các Sr cùng chung vui trong bữa ăn nhẹ đầy tình gia đình.

Nguyện xin Thiên Chúa , qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria Trinh Nữ Vương và  Mẹ Thánh Teresa ban muôn ơn lành cho Hội Dòng và cho Quý cha.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê