Chia Sẻ

Suy Niệm Lời Chúa Lễ Thánh Giacobe Tông đồ 25/7

 

Bài Ðọc I:                                                                                2 Cr 4, 7-15

"Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

  Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chớ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu chúng ta đang sống, nhưng vì Ðức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em.

  Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin như đã chép rằng: "Tôi đã tin, nên tôi đã nói", và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.
     Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:                                                               Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan                              (c. 5).

Xướng:
1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về,
chúng tôi dường như người đang mơ;
bấy giờ miệng chúng tôi vui cười,
lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.                           Ðáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng:
"Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng".
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.                                            Ðáp.

3) Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con,
như những dòng suối ở miền nam.
Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.                             Ðáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo;
họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.                   Ðáp.Alleluia:                                                                                      Ga 15, 16

     Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia.


Phúc Âm:                                                                               Mt 20, 20-28

"Các con sẽ uống chén của Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

  Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài".

  Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

  Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".
     Ðó là lời Chúa.

 

Bài Giảng 

Câu truyện về hai con của ông Giêbêđê vẫn là bài học làm con người muôn đời phải suy nghĩ. Quả thực,khi Bà Mẹ hai con ông Giêbêđê đến xin xỏ với Chúa Giêsu cho hai người con của bà một người ngồi bên tả,một người ngồi bên hữu Chúa trong nước trời .Có lẽ điều này chẳng có gì làm nhân loại, làm con người phải ngạc nhiên cả vì theo bản tính con người,ai chẳng thích có chức, có quyền, ăn trên ngồi trước.Có người đã nói đùa,ý này đâu có phải ý bà Mẹ,nhưng biết đâu chính hai ông tông đồ Gioan và Giacôbê mà Giáo Hội tôn vinh hôm nay,không nói nhỏ với Mẹ mình xin Chúa Giêsu một đặc ân .Dù hai người con thúc giục Mẹ xin hay chính Cha Mẹ của hai vị tông đồ có nhã ý tốt xin xỏ thì đó cũng là điều bình thường của con người trần xác thịt .Chúa trả lời :".Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ? "( Mt 20,22).Hai môn đệ nhất loạt thưa Chúa Giêsu rằng:" Thưa được " ( Mt 20,22 ).Việc .làm quan,quyền cao chức trọng,tất cả các môn đệ đều ước muốn.Nhưng câu trả lời mạnh mẽ của hai môn đệ sau khi nghe Chúa Giêsu giải thích:"Các ngươi không biết điều các ngươi xin " ( Mt 20,22), đã minh chứng dù chưa hiểu cái chén Chúa Giêsu muốn nói là gì, hai môn đệ đã trả lời:"Thưa được",nói lên chân lý của Chúa:"Hạt lúa mì rơi xuống đất có mục nát và chết đi,mới nẩy mầm và sinh hoa trái ".

     Câu truyện hai người con ông Giêbêđê gợi ý cho nhân loại rằng :"Con đường của Chúa là con đường đau khổ,đường phục vụ,đường hy sinh, đường từ bỏ "."Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta "( Lc 9,23 ).Theo Ðức Kitô không phải để chọn sự dễ dàng,sung sướng,giầu sang .Theo Chúa là bước vào con đường hẹp vì đường rộng thênh thang dẫn vào sự hư nát .Ðường hẹp mới đưa tới sự sống ( Mt 7,14 ).Chúa chọn các tông đồ là do ý Chúa . Tuy nhiên,việc chọn các tông đồ là việc làm quan trọng, Chúa luôn mật thiết kết hiệp với Chúa cha,cầu nguyện thâu đêm với Cha của Ngài và được gọi là tông đồ, có nghĩa là được sai đi, lệ thuộc vào Chúa,nên phải thực hiện ý Chúa như Chúa đã nói:" Này con xin đến để thực thi ý Cha ". "Thầy đã chọn các con ra khỏi thế gian,để các con đi và mang lại hoa trái;và để hoa trái các con tồn tại" ( Ga 15, 16 ).Tin mừng thuật lại,thánh Giacôbê sinh sống bằng nghề chài lưới trên biển hồ Giênêsarét và một bữa kia Chúa Giêsu đi ngang qua đó,thấy hai anh em Giacôbê và Gioan đang vá lưới với cha dưới thuyền,Chúa gọi hai ông, lập tức hai ông bỏ cha, bỏ lưới, bỏ thuyền mà theo Chúa Giêsu.Theo Chúa Giêsu dù lúc đầu Giacôbê chưa hiểu:"Ðường thập giá, đường hy sinh, đường bao dung và từ bỏ ",nhưng từ từ trong cuộc sống đi theo Chúa Giêsu, Giacôbê trở nên kẻ thân tín của Chúa, cùng với thánh Phêrô và Gioan .Cuộc hành trình truyền giáo theo Chúa trên khắp nẻo đường, Giacôbê đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Chúa đã làm như Chúa cho con ông Zairô sống lại, việc Chúa tỏ vinh quang qua sự biến hình trên núi,Ngài đã cùng Phêrô,Gioan sống những giây phút đau buồn,ảm đạm của cơn hấp hối trong vườn cây Dầu .

     Như mọi tông đồ khác, thánh Giacôbê đã được Chúa và Thánh Thần cải tạo,đến nỗi Ngài sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng để minh chứng cho Chúa phục sinh."Chén của Thầy,các ngươi sẽ uống" ( Mt 20, 23 ).Thánh Giacôbê đã bị vua Hêrôđê Agrippa I xử trảm đúng như lời Ngài thưa với Chúa :" Lạy Thầy, chén của Thầy, chúng con uống nổi "( Mt 20,22 ).

     Xin cho chúng con biết dâng những đau khổ, thử thách, bệnh hoạn,để hiệp với Chúa trong sự chết thập giá để cứu chuộc nhân loại.

     Xin cho chúng con xác tín rằng đường thập giá là đường đưa tới vinh quang.
Lạy thánh Giacôbê tông đồ xin cầu cho chúng con là kẻ còn yếu lòng tin, được mạnh mẽ, can trường làm chứng cho Chúa phục sinh.
 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi

 

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê