Chia Sẻ

Lời nguyện tín hữu – Lễ Các Thánh Nam Nữ

 

DẪN ĐẦU LỄ 

Kính thưa cộng đoàn,

Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cung chiêm các thánh là những người luôn khao khát đức công chính và nên trọn lành bởi đức yêu thương. Các ngài thực sự là khí cụ của Tình Yêu, mang bình an và sự tốt đẹp đến cho tha nhân, sẵn sàng chịu đau khổ, đón nhận nghịch cảnh với lòng tín thác vào Chúa là cùng đích và trên hết mọi sự. Nhất là các ngài sẵn sàng hòa trộn máu mình vào Máu Con Chiên, cho dù bị bách hại cho đến hy sinh cả mạng sống. Vì thế, các ngài đã trở thành những chứng nhân cho các giá trị Tin Mừng, nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô”.

Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho nhau luôn nỗ lực sống Lời Chúa mời gọi để nên thánh như các thánh nhân, hầu mai sau cũng được hưởng vinh phúc với các ngài trên Thiên Quốc. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp dâng Thánh Lễ.

 DN BÀI ĐỌC 

Bài đọc 1. Kh 7,2-4.9-14 : Sau khi đã được thử thách, tôi luyện từ những đau khổ lớn lao và đã luôn trung thành theo Chúa, các thánh đã được cứu chuộc nhờ máu Đức Kitô và được ân thưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

Bài đọc 2. 1Ga 3,1-3 : Thánh Gioan xác quyết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho chúng ta làm con của Người. Nếu ta đặt niềm tin và hy vọng nơi Người, Người sẽ cho ta hưởng vinh quang với Người trên Thiên Quốc.

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay, khi tôn vinh các thánh trên trời, Mẹ Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy noi gương đời sống của các thánh nhân trên con đường trọn lành. Tin tưởng vào lời cầu bầu của các thánh, chúng ta dâng lên lời nguyện xin :

  1. “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa luôn cố gắng thực thi những đòi hỏi của Tin Mừng, cụ thể là Tám mối phúc thật, để ngày càng nên giống Chúa Kitô.

 

  1. “Phúc cho những ai khao khát sự công chính, vì họ sẽ được no thỏa” – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang cố gắng sống đời trọn lành, nhận được nhiều sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để đáng được Nước trời làm gia nghiệp mai sau.

 

  1. “Họ từ trong đau khổ lớn lao mà đến” – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người phải chịu bắt bớ, thiệt thòi vì đạo Chúa hoặc vì công lý, được ơn can đảm và trung kiên làm chứng cho Chúa, để sau này được dự phần vào Tiệc Cưới Nước Trời.

 

  1. “Tám mối phúc là kim chỉ nam của đời sống Kitô hữu” – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta / cảm nhận và xác tín sâu xa về Tám mối phúc thật, hầu biết đem ra thực hành trong cuộc sống.

 

Chủ tế: Lạy Cha, chúng con vô cùng biết ơn Cha vì đã ban cho Hội Thánh những người con ưu tú là các thánh. Xin Cha nâng đỡ và giúp chúng con thực hành những gì Con Cha chỉ dạy, để chúng con có Cha làm gia nghiệp và phần phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê