Chia Sẻ

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 6 Phục sinh_NămB

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

 

CHỦ TẾ:  Anh chị em thân mến! Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Với lòng khao khát sống yêu thương, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện:

 

  1. Thiên Chúa là Cha yêu thương hết thảy mọi người.  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh luôn biết sống chan hòa yêu thương, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, ngôn ngữ, tôn giáo hay bất cứ hình thức nào. Để ngày càng trở nên dấu chứng sống động tình yêu của Chúa.

 

  1. “Thiên Chúa không thiên vị người nào, kể cả dân ngoại.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em tự xưng là vô thần, những người chưa tin vào Chúa/ biết sống theo lương tâm chân chính, ăn ở ngay lành/ để dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng được Người cho hưởng ơn cứu độ.

 

  1. “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Ki-tô hữu cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Chúa Giê-su. Đặc biệt, khi ngắm nhìn Chúa chịu chết trên thập giá và khi rước Mình Máu Thánh Người. Nhờ đó, ngày càng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha.

 

  1. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn cố gắng chủ động tận dụng những cơ hội hy sinh cho nhau như: hy sinh thời gian, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, danh dự… để tỏ bày tình yêu của Chúa cho anh chị em mình.

 

CHỦ TẾ: Lạy Cha, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Cha, để chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, ngõ hầu nhiều người nhận biết chúng con là con của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê