Chia Sẻ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - NĂM B

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - NĂM B

11.11.2018

Chủ tế : Anh chị em thân mến, tin tưởng vào tình yêu Chúa là động lực giúp chúng ta biết sống quảng đại với Chúa và với anh em. Ước muốn nên hoàn thiện hơn mỗi ngày, chúng ta cùng dâng Chúa lời nguyện xin :

  1. Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người sống đời thánh hiến trong Hội Thánh / luôn trung thành và nỗ lực sống sung mãn ơn gọi của mình, để tinh thần của các mối phúc Tin Mừng luôn toả sáng trên thế giới.
  1. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo / biết quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cũng như vật chất cho những anh chị em di dân, để họ được sống xứng với phẩm giá con người.
  1. Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù” – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang lầm đường lạc lối / biết bỏ đàng tội lỗi mà mau trở về cùng Chúa.
  1. Mọi người có bổn phận phát huy nếp sống đẹp, là sống bác ái yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn ý thức về tình hiệp nhất, chung sức chung lòng cải thiện môi trường gia đình, cộng đoàn, xã hội ngày càng lành mạnh hơn, nhằm xây dựng nền văn minh tình thương vững chắc trong lòng người và lòng đời hôm nay.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con noi gương Chúa, biết quên mình phục vụ tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê