Chia Sẻ

LỜI NGUYỆN CHUNG Chúa Nhật 19 Thường niên B

 

Lời nguyện chung 

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN – B

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai con Ngài đến cứu chuộc chúng ta, và kêu gọi chúng ta yêu mến Ngài. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1."Hãy chỗi dậy mà ăn " - Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, biết luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn sức sống. Để giữa muôn ngàn thử thách đau thương vẫn luôn can đảm làm chứng cho Chúa.

2. “Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã phó mình làm của dâng và lễ tế thơm tho...vì chúng ta" - Xin cho mọi thành phần dân Chúa, nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm vững tin, thêm lòng mến, để cũng có thể nên lễ dâng thơm tho cùng với Người, hầu mưu ích cho nhân loại.

3. “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao?" - Xin cho người Do Thái là dân được tuyển chọn, biết nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã đến, để cũng được phúc lãnh nhận bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời.

4. "Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời" - Xin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta siêng năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể, để sự sống của Chúa thêm lớn mạnh trong các em.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, hằng ngày chúng con được diễm phúc hiệp thông với Chúa qua bí tích tình yêu, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, sống hoàn thiện,trở nên tấm bánh dâng lên Thiên Chúa, và mưu ích cho nhiều người, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê