Chia Sẻ

Dẫn vào Bài Đọc và Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 26 Thường Niên B

 

Chúa Nhật 26 Thường niên_ B

 

 

Dẫn Bài Đọc:

 

Bài đọc 1:  Ds 11, 25-29:  

Bài đọc mà chúng ta sắp nghe là câu truyện tấn phong các Kỳ Mục Ít-ra-en  để họ trở thành những người cộng tác với ông Mô-sê trong việc hướng dẫn dân Chúa chọn. Qua câu truyện cho thấy/ những ân ban của Thần Khí hướng đến chia sẻ những trách nhiệm, mà không bất kỳ áp lực phàm nhân nào có thể giới hạn tác động của Thần Khí Thiên Chúa.

Bài đọc 2:  Gc 5, 1-6:

Đoạn thư mà chúng ta sắp nghe là những lời cảnh cáo nghiêm khắc của Thánh Gia-cô-bê đối với những người giàu có mà sống xa hoa, trụy lạc và ích kỷ, không biết chia sẻ của cải vật chất mà Thiên Chúa đã ban cho họ với những người túng thiếu cần đến sự giúp đỡ của họ.  

 

LỜI NGUYỆN CHUNG:

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng tốt lành và thánh thiện, chúng ta là con cái cũng phải nên giống như Người. Trong tâm tình của người con hằng khao khát nên giống Cha, chúng ta cùng thiết tha nguyện xin:

 

  1. 1. Đạo Công giáo là đạo “yêu thương và bác ái”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa/ biết ý thức về sứ mạng của mình qua việc sống và nêu gương sáng cho người khác/ bằng chính đời sống thấm đậm tình Chúa, tình người.
  2. 2. “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì anh em sẽ không mất phần thưởng đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nước phát triển trên thế giới, biết quan tâm chia sẻ cho những nước nghèo đói.
  3. 3. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc ông bà, cha mẹ trong gia đình luôn làm gương sáng cho lớp trẻ noi theo.
  4. 4. “Nếu tay, chân, mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì bỏ nó đi để được vào Nước Trời, còn hơn có đủ mà phải sa hỏa ngục”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết can đảm loại đi mọi thói hư tật xấu của bản thân để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.

Chủ tếLạy Chúa, thế giới hưởng thụ luôn mời mọc chúng con đi ngược lại đường lối Chúa. Xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa hứa ban, và chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê