Các Tin Mới

HÌNH ẢNH CÁC CHỊ VÀO TIỀN TẬP VÀ GIA NHẬP TẬP VIỆN

vui

 

HÌNH ẢNH CÁC CHỊ VÀO TIỀN TẬP VÀ GIA NHẬP TẬP VIỆN

 

Thứ năm, ngày 29.11.2018, Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô hân hoan vui mừng vì có các chị can vui tươi, hăng hái đáp lại lời mời gọi của Chúa tiến bước thêm một bước trong ơn gọi dâng hiến: tìm hiểu và sống theo Linh đạo Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô:

- Bảy chị vào Tiền tập.

- Một chị gia nhập Tập viện.

- Chín Dì gia nhập Tập viện Tu hội đời Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô.

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê